Et krisecenter for kvinder

Vi hører ofte om hustruvold. Vi læser om det i medierne. Af en eller anden grund er det ”godt stof”, som booster nogle mediers salg. Det er usmageligt, men sandt. På en eller anden måde, så får det mig til at tænke, at selvom vi i Danmark er ret langt fremme med ligestilling i forhold til andre lande, så er vi også lidt dobbeltmoralske. På den ene side priser vi os stolte af, at vores samfund tilbyder mange muligheder for uddannelse, hjælp til de svage i samfundet, gode hospitaler mv. På den anden side, så gør vi ikke nok for at hjælpe de helt svage i andre lande. Ja, jeg ved godt, at vi har Danida som finansierer projekter i mange lande. U-landshjælp. Men hvad med de samfund, hvor man ikke er helt lige så langt med ligestilling, som man er i Danmark, men som ikke har brug for hjælp fra Danida eller andre internationale u-landsfonde?

Begrebet kvindekrisecenter

Jeg taler især om de samfund, hvor ligestillingen ikke er så langt fremme, som den er i Danmark. Jeg så nemlig en undersøgelse. Den viste, at i lande, hvor ligestillingsproblematikker ikke er blevet diskuteret så meget endnu, dér er der – forholdsvist – mange flere anmeldte sager om vold mod kvinder. Den viste også, at i de lande er begrebet ”Kvindekrisecenter” slet ikke – eller kun ganske lidt – kendt. Det er trist at tænke på. Der findes lande, hvor kvinder stadigvæk ikke betragtes som hele og selvstændigt tænkende mennesker. Det er et stort samfundsmæssigt problem. I sidste ende er det dyrt for det samfund.

Noget bør gøres

Efter min mening så skal der gøres noget ved det. I første omgang, så handler det om at få givet en stemme til kvinderne. Jeg tænker, at det kan starte med, at man laver noget samarbejde med lokale kvindegrupper og hjælper dem til at finde styrken til at råbe op og kræve deres ret. Måske via noget erfaringsudveksling. Både på det praktiske plan: Imellem kvindegrupper, der arbejder for forskellige aspekter i deres liv: Ligeløn, ledelse mv. Og på det politiske plan. Jeg tror, det er nødvendigt, at politikere fra lande, som fx Danmark viser politikere fra andre lande, hvor stærk økonomien kan blive, hvis kvinder bliver fuldt accepteret på lige fod med deres mænd.

Jeg tænker også, at man eventuelt kunne invitere kvinder fra de lande, hvor ligestillingen ikke er så langt fremme herop, så de kan se, hvordan et velfungerende kvindekrisecenter i København, fx, fungerer, og eventuelt overføre den model til deres virkelighed.

Andre kulturer

Jeg ved ikke, om det vil virke i de samfund, hvor kvinder ofte bliver betragtet som uselvstændige og nærmest bliver holdt hjemme i huset for kun at føde børn, lave mad og være en tjener for deres mand. Det er trist at skulle sige det. Men der findes faktisk samfund inden for EU, hvor ligestilling slet ikke diskuteres. Hvor kvinder nærmest frivilligt frasiger sig ansvaret for sig selv. De er de svageste. Og det er oftest dem, der er udsat for vold fra deres ægtefælles side. Og det er de kvinder, der har mest brug for hjælp. Vi skal have fat i dem.

Similar Posts